Category Uncategorized

व्यक्तित्व, व्यवसायिकता र व्यवस्थापन

कुनैपनि कम्पनी, समूह र व्यवसाय सफलतामा पुग्नको लागि व्यक्तित्व, व्यवसायिकता र व्यवस्थापनलाई महत्वपूर्ण तीनवटा खम्बाको रूपमा हेर्न सकिन्छ । जसरी एउटा मोबाइल वा कम्प्युटर राम्रो हुनको लागि हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै गरी यी तीनै तत्वहरुमा दुवै…